Srpski   | English
Cilj Akcije
Osnovni cilj Humanitarne akcije "Znanjem za sutra" je da što veći broj pripadnika svih socijalno osetljivih kategorija našeg društva prođe kroz program akcije besplatnog školovanja za rad na računaru i internetu. Korisnicima akcije, odnosno svršenim polaznicima, će ovaj vid znanja i iskustva bitno doprineti u pronalaženju radnog mesta, tj. njihovoj efikasnijoj integraciji u savremeno društvo. Realizacija akcije u mnogome direktno zavisi od odziva samih dobrotvora i njihovoj spremnosti da podrže akciju.
 
Po završetku ekstenzivne nastave od 100 školskih časova i ispita znanja, svaki od polaznika dobija SERTIFIKAT „Akademije FORUM“ sa položenim „Srednjim poslovnim programom i primenjenim Internetom“. Predviđeni korisnici programa su deca bez roditelja, samohrani roditelji, izbegli i prognani, interno raseljena lica, pripadnici nacionalnih manjina, lica sa invaliditetom, razni socijalni slučajevi, dugoročno nezaposleni kao i svi ostali koji pripadaju najugroženijim i marginalizovanim slojevima našeg društva.
   

Sertifikati "Akademije FORUM"
 
Radi što veće dostupnosti programu, koordinaciji i efikasnosti, u svojstvu organizacija-pokrovitelja akcije ostvarena je kontinuirana saradnja sa mnogobrojnim organizacijama (udruženjima, savezima, centrima, kancelarijama, itd.) koje se bave brigom pripadnika najugroženijih kategorijama našeg društva. Korisnici programa tj. polaznici se uključuju u program isključivo po preporuci i koordinaciji organizacija-pokorovitelja akcije.
 
Program akcije, odnosno školovanje, se odvija u savremenom računarskom centru u okviru „ Akademije FORUM“, u Beogradu, Balkanska ulica br. 21, sa ekstenzivnom nastavom od 100 časova, u skladu sa savremenom međunarodnom metodologijom, u malim grupama i uz nelimitiran individualni pristup Internetu, na način koji polaznicima omogućava solidno vladanje personalnim računarom, odnosno korišćenje Interneta na dobrom nivou.